CAF

Zpětné získávání tepla – teplofikace, Saint – Gobain Orsil s.r.o.

 

Objekt:
Areál Saint Gobain ORSIL s.r.o., Častolovice

Popis systému:
Celková koncepce řešení vychází z využití tepla získaného chlazením plášťů kupolových pecí a pecních dmyšen (velký chladící okruh pecí). Byly rozvedeny nové části zdroje tepla, rozvody a otopné distribuční jednotky a někde byly zachovány stávající topné registry a sahary.

CAF zpracoval:
Projekt rozvodů tepla ve stupni dokumentace pro stavební povolení, pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení.

Popis projektu:
Projekt řeší nové části zdroje tepla, rozvody tepla, otopné distribuční jednotky. Projekt je částí celého systému zpětného získávání (využití) odpadního tepla, které je využíváno pro vytápění celého komplexu budov výrobního areálu.

Zadavatel:
Saint – Gobain Orsil s.r.o.

Zvětšit mapu