CAF

Projekční kancelář

Černý a Ferst se zabývá projekční činností v oblasti tepelné a chladící techniky již od roku 1992.

O výsledcích práce naší projekční kanceláře se můžete přesvědčit na stránce reference. Hlavní náplní činnosti naší firmy je projekční činnost v oblasti tepelné a chladící techniky. Realizovány byly projekty teplofikace a plynofikace výrobních či jiných areálů a obcí, projekty ústředního vytápění, rozvodů tepla a chladu, rekonstrukce kotelen. Provádíme též projekty rozvodů technických zařízení budov (vodovod, plynovod atd.) včetně autorských dozorů a dozorů investora. Ve všech oblastech týkajících se techniky prostředí vykonáváme poradenskou činnost. Zpracováváme též energetické audity budov popř. areálů. V oblasti komínové techniky zajišťujeme od poradenství při volbě vhodného typu komína, návrhu odvodu spalin, projekční činnosti po realizaci komínů, rozptylové studie a engineering. Provádíme hydraulické zaregulování chladících a topných systémů.