CAF

Projekce

 

Projektujeme pro všechny druhy objektů (rodinné domy, byty, bytové domy, administrativní budovy, průmyslové objekty)

 • vytápění
 • chlazení a klimatizace
 • vzduchotechnika
 • plyn
 • zdravotní technika - vodovod, kanalizace

 

Vytápění

 • regulace systému, zajištění tepelného komfortu při minimálních provozních nákladech
 • výpočet tepelných ztrát
 • místní, etážové, ústřední, dálkové, centralizované vytápění teplem
 • uhlí, zemní plyn, bioplyn, biomasa, solární energie, geotermální energie, energie vzduchu, vody a země, elektřina
 • alternativní zdroje vytápění (tepelná čerpadla – vzduch/voda, vzduch/vzduch, voda/voda, země/voda, solární systémy pro přípravu teplé vody i přitápění, kotle na biomasu, kogenerace, fotovoltaický systém)
 • otopná tělesa (desková, článková, trubková, konvektory, sálavé panely), otopné plochy (podlahové vytápění, stropní a stěnové vytápěné), přímé sdílené (krby, kamna, zářiče, teplovzdušné vytápění, elektrická a plynová topidla)

 

Chlazení a klimatizace

 • chlazení (vodní – chladící stropy, chladivové – lokální systémy split a multisplit systémy, centrální systémy)

 

Vzduchotechnika

 • nucené větrání (přetlakový, podtlakový a rovnotlaký systém), teplovzdušné větrání, místní větrání (vzduchové sprchy, vzduchové clony), bytové větrání
 • zpětné získávání tepla (rekuperace) – regenerační výměníky, rekuperační výměníky
 • vířivé vyústě, anemostaty, difuzory, štěrbinové a velkoobjemové výustě, vzduchotechnické vyústky a mřížky, distribuční pásy, dýzy, trysky, talířové ventily

 

Plyn

Kompletní návrh od vnitřních rozvodů až po napojení přípojky na veřejnou infrastrukturu

 • NTL – nízkotlaké přípojky
 • STL – středotlaké přípojky

 

Zdravotní technika - vodovod, kanalizace

Kompletní návrh od vnitřních rozvodů až po napojení přípojky na veřejnou infrastrukturu

 • Likvidace splaškových vod – jímky, domovní čistírny
 • Likvidace dešťových vod (vsakovací jámy, drenážní systémy)
 • Příprava teplé vody
 • Vodovodní přípojky z veřejného vodovodního řádu, ze studny
 • Návrh domácí vodárny