CAF

Základní a mateřské školy – Praha 13

 

Objekt:
ZŠ Bronzová, ZŠ Janského, ZŠ Mezi Školami, MŠ Korálek, MŠ Večerníček

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou stacionární nebo závěsné kondenzační plynové kotle. Ohřev teplé vody v zásobnících je zajištěn plynovými kotli, případně solárním ohřevem.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projektovou dokumentaci kotelen, rozvodů tepla, přípravy teplé vody, plynovodu, vzduchotechniky a stavebních úprav kotelny ve stupních dokumentace pro provedení stavby a skutečné provedení stavby.

Popis projektu:
Záměna výměníkových stanic za plynové kondenzační kotle a s tím spojené návaznosti na plynovod, kouřovody a komíny, vzduchotechniku, vodovod, kanalizaci a stavební úpravy a modernizace kotelny. Zaregulování a další opatření pro zajištění distribuce teplé vody po celém objektu.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu