CAF

Ústav sociální péče Hajnice

 

Objekt:
Barevné domky Hajnice – 6 objektů

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla země voda, využívající teplo z geotermálních vrtů. Mezi otopnou soustavou a tepelnými čerpadly je napojena akumulační nádrž s elektrickou topnou patronou, která slouží jako bivalentní zdroj pro hlavní budovu. Ostatní budovy jsou vybaveny tepelným čerpadlem, které má zabudovaný elektrokotel a na soustavu je napojena akumulační nádrž. Ústřední vytápění je zajištěno otopnými tělesy.

CAF zpracoval:
Projektovou dokumentaci geotermálních vrtů a strojoven s tepelnými čerpadly, PD vytápění a ohřevu teplé vody, plynovodu, zdravotně technické instalace (vodovod, kanalizace), elektroinstalace ve stupni dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení stavby.

Popis projektu:
Záměna zdroje tepla z plynových kotlů na tepelná čerpadla země-voda. Úpravy technologie kotelny a výměna zařízení v souvislosti se změnou zdroje tepla a modernizací. Výměna otopných těles a doplnění článků článkových těles. Dále úpravy a modernizace rozvodů a zařízení vzduchotechniky (rekuperace tepla), plynu, kouřovodu a komínu, vodovodu, kanalizace a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
Královehradecký kraj

Zvětšit mapu