CAF

Studie proveditelnosti – RD v Hradci Králové

 

Objekt:
Rodinný dům v Hradci Králové

Popis systému:
Vytápění objektu je primárně podlahovým teplovodním vytápěním a dále otopnými tělesy, které zajišťují dva kondenzační kotle. Kotle zajištují vytápění objektu, přípravu teplé vody (TV), ohřev topné vody pro vzduchotechniku (VZT) bazénu a ohřev bazénové vody. Teplota topné vody je řízena výhradně ekvitermní regulací. Po vyhodnocení studie proveditelnosti bude ke kondenzačním kotlům navržena ještě teplovodní krbová vložka s akumulační nádobou a solární kolektory pro ohřev TV.

CAF zpracoval:
Studie proveditelnosti – snížení nákladů na vytápění

Popis projektu:
Účelem zpracování studie bylo snížení provozních nákladů objektu a to zejména náklady na vytápění a provoz vnitřního bazénu => posouzení variant a vyhodnocení nejvíce ekonomické.

Zadavatel:
Majitel objektu

Zvětšit mapu