CAF

Státní opera Praha

 

Objekt:
Státní opera

Popis systému:
Zdrojem tepla jsou plynové kondenzační dvojkotle, které slouží pro vytápění i přípravu teplé vody, která je akumulována v zásobnících vybavených pro případ odstávky elektrickými topnými vložkami. Zdrojem chladu jsou dvě chladící jednotky, které umořují teplo na čtyřech otevřených chladících věžích.

CAF zpracoval:
Projektovou dokumentaci strojní části vytápění a chlazení s vazbou na rozvody tepla, chladu, plynu, vzduchospalinové cesty, vzduchotechniky a související stavební úpravy ve stupních dokumentace pro

Popis projektu:
Modernizace plynové kotelny a strojovny chlazení. Výměna odsávacího ventilátoru. Napojení historické budovy Národního muzea na energocentrum Státní opery Praha.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu