CAF

Palác YMCA, Praha – rekonstrukce zdroje tepla

 

Objekt:
Palác YMCA

Popis systému:
Stávající kotle s atmosférickými hořáky a společnými přerušovači tahu byly zcela demontovány a nahrazeny novými kotlovými jednotkami – kondenzačními.

CAF zpracoval:
Projekt v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a dokumentace skutečného provedení.

Popis projektu:
Projekt řeší rekonstrukci plynové kotelny jako zdroje tepla v objektu Paláce YMCA.

Zadavatel:
MVV Energie CZ s.r.o.

Zvětšit mapu