CAF

Nemocnice Chomutov – rekonstrukce centrálního zdroje chladu

 

Objekt:
Nemocnice Chomutov

Popis systému:
V sytému je nově navržená chladící jednotka, která nahrazuje původní chladící stroj. Součástí projektu je rovněž náhrada stávající otevřené chladící věže.

CAF zpracoval:
Projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby (Rozvody chladu, Vzduchotechnika, Zdravotní technické instalace, Ústřední vytápění, Statika, Stavba, Elektroinstalace, Měření a regulace)

Popis projektu:
Projekt řeší návrh rekonstrukce zdroje chladu pro stávající chladící soustavu v objektu Nemocnice Chomutov.

Zadavatel:
ENESA a.s.

Investor:
Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Chomutov o.z.

Zvětšit mapu