CAF

Milíčovský háj

 

Objekt:
obytný soubor Milíčovský háj – komplex 36 bytových domů

Popis systému:
Zdroj tepla pro bytový komplex je horkovodní síť CZV PT a.s., z které je teplo předáváno přes blokové výměníkové stanice a dále sekundárním teplovodním rozvodem do předávacích stanic jednotlivých objektů. Vytápění jednotlivých nízkoenergetických a pasivních bytových domů je zajištěno otopnými tělesy. Zdroj tepla bude regulován pomocí ekvitermní regulace. Ohřev teplé vody je pro jednotlivé objekty zajištěn průtokovým způsobem přes deskový výměník s vyrovnávací a akumulační nádobou pro.

CAF zpracoval:
Projektovou dokumentaci horkovodů a teplovodů ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provedení stavby. Projektovou dokumentaci výměníkových stanic, předávacích stanic a ústředního vytápění jednotlivých bytových domů pro etapy výstavby I., II., III, IV. ve stupni dokumentace pro provedení stavby.

Popis projektu:
Projekt řeší zásobování komplexu bytových domů teplem, distribuční primární horkovodní a sekundární teplovodní síť, jednotlivé blokové výměníkové stanice a objektové předávací stanice. Dále rozvody tepla a přípravu teplé vody v jednotlivých bytových domech.

Zadavatel:
QARTA ARCHITEKTURA, s.r.o.

Investor:
Skanska a.s.

Zvětšit mapu