CAF

Jablonec nad Nisou - II. Etapa

 

Objekt:
Zdroje tepla (kotelny) pro zásobování teplem a teplou vodou různorodé objekty.

 • budovy občanské vybavenosti
 • bydovy pro bydlení
 • průmyslové a obchodní budovy

Seznam realizovaných zdrojů tepla:

 • Z2_1 - Liberecká
 • Z2_3 - U Balvanu
 • Z5 - Lípová
 • Z5_1 - MŠ Pasířská
 • Z5_2 - SOUO Poštovní
 • Z5a_1 - TJ Sokol
 • Z5a_2 - TJ HC
 • Z6 - Žižkův Vrch
 • Z7a - Dr Randy
 • Z11 - Smetanova
 • Z12_3 - Katron
 • Z13_1 - OBI
 • Z18 - MŠ Rybářská

Popis systému:
Revitalizace systému centrálního zásobování tepla (CZT). Útlum centrálních kotelen a zrušení centrálních parních rozvodů. Nově jsou osazeny v určených místech původních předávacích stanic nové plynové kotelny, které zajišťují výrobu tepla pro oddělené okrskové systémy rozvodů tepla.
Z hlediska legislativy se jedná zejména o kotelny I., II. a III. kategorie.

CAF zpracoval:
Projekty teplovodního rozvodu tepla, vzduchotechniky, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Změna koncepce zásobování teplem zahrnuje výstavbu nových zdrojů tepla, nové potrubní úseky teplovodů a osazení nových odběrných zařízení v objektech připojených na stávající topné rozvody.

Zadavatel:
Enesa a.s.