CAF

Jablonec nad Nisou

 

Objekt:
Objekty v Jablonci nad Nisou

  • Změna centrální předávací stanice tepla na teplovodní kotelnu – ulice Březová,
  • Nová regulační stanice plynu VTL/STL – ulice Mozartova,
  • Změna objektů výměníkových stanic na teplovodní kotelny – ulice Mechová, B. Němcové, J. Hory

Popis systému:
Revitalizace systému centrálního zásobování tepla (CZT). Útlum centrálních kotelen a zrušení centrálních parních rozvodů. Nově jsou osazeny v určených místech původních předávacích stanic nové plynové kotelny, které zajišťují výrobu tepla pro oddělené okrskové systémy rozvodů tepla.

CAF zpracoval:
Projekty teplovodního rozvodu tepla, vzduchotechniky, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Změna koncepce zásobování teplem zahrnuje výstavbu nových zdrojů tepla, nové potrubní úseky teplovodů a osazení nových odběrných zařízení v objektech připojených na stávající topné rozvody.

Zadavatel:
Enesa a.s.