CAF

Deva – dvoupalivový zdroj

 

Objekt:
Výrobní závod Nutricia Deva

Popis systému:
Zdrojem pro výrobu syté páry o výkonu 10 tun syté páry za hodinu je parní kotel s dvoupalivovým hořákem, který primárně spaluje zemní plyn a v případě výpadku dodávky zemního plynu spaluje lehký topný olej (LTO) z venkovního zásobníku LTO.

CAF zpracoval:
Projekt zdroje tepla, zásobníku LTO včetně rozvodů, zařízení a stavebních úprav ve stupni dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení stavby.

Popis projektu:
Nahrazení stávajícího plynového hořáku novým dvoupalivovým (zemní plyn, lehký topný olej), doplnění nádrže LTO a souvisejících rozvodů a zařízení.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
Nutricia Deva a.s.

Zvětšit mapu