CAF

Decentralizace výroby tepla s využitím spalování zemního plynu – ESAB Vamberk

 

Objekt:
areál výrobního závodu ESAB Vamberk

Popis systému:
Decentralizovaná výroba tepla, přípravy teplé vody a technologické páry, která slouží pro účely výrobních hal a přidružených objektů areálu společnosti ESAB Vamberk. Jako zdroj tepla jsou navrženy sestavy plynových kondenzačních kotlů v celkem sedmi kotelnách a dále sestavy parních kotlů ve dvou parních kotelnách.

CAF zpracoval:
Projekty plynových a parních kotelen, vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelen ve stupních dokumentace pro stavební povolení, výběr dodavatele, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Projekt řeší úpravu stávající plynovodní sítě v areálu závodu ESAB Vamberk, spočívající v prodloužení páteřního rozvodu a provedení plynovodních přípojek pro nově zřizované plynové a parní kotelny. Dále vystrojení sedmi plynových a dvou parních kotelen s vazbami na související profese, zejména vytápění, vzduchotechnika, komíny a kouřovody, plyn, vodovod a kanalizace, elektroinstalace, měření a regulace a stavební úpravy.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
ESAB VAMBERK, s.r.o.

Zvětšit mapu