CAF

Česká filharmonie - Rudolfinum

 

Objekt:
Česká filharmonie - Rudolfinum

Popis systému:
Novým zdrojem chladu je kombinace dvou jednotek – bloková chladící jednotka o jmenovitém výkonu 640 kW a reverzibilní tepelné čerpadlo o jmenovitém chladícím výkonu cca 300 kW, případně topném výkonu cca 250 kW. Pro chlazení obou jednotek slouží stávající systém zapojení na okruh vltavské vody. Oběh chladící vody je zajištěn samostatným oběhovým čerpadlem, řízeným samostatným frekvenčním měničem. Chlazená voda je pak distribuována přes rozdělovač do jednotlivých větví.

CAF zpracoval:
Modernizace energetického hospodářství metodou EPC.
Projekt strojovny chlazení, dále přípravy teplé vody a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Rekonstrukce strojovny chlazení, zahrnující modernizaci chladících strojů s přechodem na ekologické chladivo R134a. Výměna oběhových čerpadel a úpravy rozvodů chlazení a topení. Dále související stavební úpravy strojovny a regulace cirkulace teplé vody.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
ČESKÁ FILHARMONIE

Zvětšit mapu