CAF

Anenská Studánka

 

Objekt:
Domov u studánky

Popis systému:
Hlavním zdrojem tepla pro objekt jsou tři plynové kotle. Sekundárním zdrojem tepla je plynová kogenerační jednotka, která vyrábí teplo pro vytápění a ohřev teplé vody v době, kdy má areál špičkový odběr elektrické energie. Teplo je ukládáno ve dvou akumulačních zásobnících.

CAF zpracoval:
Poskytování energetických služeb metodou EPC.
Projekty vytápění a přípravy teplé vody, komíny a kouřovody, plyn a stavební úpravy kotelny ve stupních dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a skutečného provedení.

Popis projektu:
Výměna staré kogenerační jednotky za novou. Úpravy v zapojení okruhu strojovny za účelem využití pro přípravu teplé vody a vytápění. Dále návrh nového odvodu spalin, úpravy plynovodu, stavební úpravy kotelny.

Zadavatel:
Enesa a.s.

Investor:
Enesa a.s.

Zvětšit mapu